شماره حساب های کنگاور هاست

در صورتیکه مایل هستید از طریق کارت به کارت و یا مراجعه به شعب بانک، وجه محصول را واریز کنید می توانید از حسابهای زیر استفاده نمایید.

با ارسال کلمه SH به شماره 5000236072 میتوانید به صورت خودکار پیامک شماره حساب را روی گوشی تلفن همراهتان دریافت نمایید .

نام صاحب حساب تمامی حساب های زیر " رضا مرآتی فشی " می باشد.